Algemene voorwaarden win-actie

Wij hebben een nieuwe collectie! Om dit te vieren geven daarom elke week T-shirts en andere producten weg via onze Facebook-pagina.

Deelname geschiedt door 2 stappen: 

Stap 1: Reageer op ons Facebook bericht waarin de wedstrijd wordt aangekondigd.

Stap 2: Bevestig uw deelname door te antwoorden op een automatisch chatbericht via Facebook Messenger.

Door deel te nemen aan onze online competitie, worden de volgende algemene voorwaarden geaccepteerd:

 1. Door een reactie te plaatsen, stemt de deelnemer er mee in om aan alle onderstaande voorwaarden te respecteren.
 2. De winnaars worden willekeurig gekozen door Finleys.
 3. Er is elke week 1 winnaar. Hij/zij zal via een Facebook chatbericht op de hoogte worden gebracht door Finleys.
 4. De winnaar blijft anoniem totdat hij/zij Finleys toestemming heeft gegeven de identiteit van de winnaar bekend te maken.
 5. Alle deelnames dienen voor 18.30 op de dag van de uitreiking bevestigd te zijn. Wanneer dit later gebeurd wordt de deelname doorgeschoven naar de volgende loting.
 6. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn en woonachtig in Nederland of België.
 7. Alle deelnemers die nog niet eerder hebben meegedaan aan een win-actie van Finleys krijgen een troostprijs toegestuurd via een Chatbericht via Facebook Messenger op de dag van de prijsuitreiking.
 8. Alle deelnemers stemmen toe dat Finleys in de toekomst via Facebook Messenger chatberichten mag versturen t.b.v. promotie en marketing. Deelnemers kunnen ten alle tijden aangeven dat zij liever geen berichten meer van Finleys ontvangen.
 9. Deze win-actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

De deelname en het verloop van de online wedstrijd op de pagina www.finleys.nl zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen. Deelname aan de trekking vindt uitsluitend plaats via bevestigde registraties via Facebook Messenger.

1 Organisator

(1) De organisator van de online-prijsvraag op de website www.finleys.nl, is Finleys, onderdeel van JBC e-commerce.

(2) In het geval van een verloting van een T-shirt of Tank Top wordt samengewerkt met één van onze partner Teezily of Printfull.

2 Deelname

(1) Deelname aan de Finleys win-actie is gratis en geschiedt op vrijwillige basis.

(2) Deelname en winkansen hangen op geen enkele manier af van de aankoop van goederen of het gebruik van betaalde dan wel onbetaalde diensten van Finleys of van anderen die bij de organisatie van de prijsvraag betrokken zijn.

(3) De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Finleys behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen indien dit door invloeden van buitenaf noodzakelijk is.

(4) Deelname aan de win-actie is uitsluitend mogelijk indien een deelnemer 18 jaar of ouder is.

(5) Om te kunnen deelnemen, dienen deelnemers zich te registreren door te reageren op het bericht op Facebook waarin de actie wordt aangekondigd.

(7) Deelname aan de loting dient binnen de bepaalde termijn te geschieden.

(9) De uitslag is definitief en de gerechtelijke weg is uitgesloten.

3 Uitsluiting van de winactie

(1) Personeel van Finleys alsmede een ieder ander die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij (de totstandkoming van) de winactie, zijn uitgesloten van deelname.

(2) Deelnemers die ten tijde van deelname jonger dan 18 jaar oud zijn of hun vaste woon of verblijfplaats buiten Belgie of Nederland hebben.

(3) Finleys behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren of te diskwalificeren wanneer deze niet voldoet aan de deelnemersvoorwaarden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de relevante wet- of regelgeving heeft overtreden of gemanipuleerd. Uitsluiting is in het bijzonder gerechtvaardigd bij de volgende pogingen tot manipulatie:

- Het meermaals aanmelden met verschillende Facebook-accounts.
- Het aanmelden middels een provider waarvan het ondernemingsdoel, o.a. het manipuleren van prijsvragen is.

In deze gevallen kunnen gewonnen prijzen worden ingetrokken en vervolgens worden teruggevorderd.

(4) Uitsluiting is ook van toepassing indien u onjuiste persoonsgegevens opgeeft.

(5) Finleys behoudt zich het recht voor personen, die reeds conform §3 I, §3 II, §3 III en §3 IV zijn uitgesloten van deelname, definitief van toekomstige deelname aan prijsvragen uit te sluiten.

4 Uitvoering en verloop van de winactie

(1) De aard van de prijs (prijzen) wordt aangekondigd in de competitie.

(2) De winnaar(s) worden via een Facebook Messenger Chatbericht door Finleys, binnen de in de wedstrijd aankondiging aangegeven periode, op de hoogte gesteld. Finleys is bevoegd om de gegevens van de winnaar aan de samenwerkingspartners door te geven om een correcte levering van de gewonnen prijs mogelijk te maken.

(3) Indien deelname van de winnaar om juridische of feitelijke redenen niet mogelijk is of indien de winnaar niet binnen 10 dagen na de prijstoekenning reageert vervalt de prijs en wordt er een nieuwe winnaar getrokken.

(4) Prijzen die verplaatsbare objecten zijn, worden door Finleys, partners of door een derde partij die is gemachtigd door Finleys of haar samenwerkingspartners per pakket of postdienst naar het opgegeven adres verstuurd. Leveringen worden alleen uitgevoerd binnen Nederland of België. Na afgifte van de prijs aan de pakketdienst of postdienst ligt het risico bij de winnaar. Finleys is niet verantwoordelijk voor transportschade.

5 Beëindiging van de win-actie

(1) Finleys behoudt zich het recht voor de prijsvraag, in zijn geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld voor bepaalde speciale extra prijzen), op ieder tijdstip zonder vooraankondiging of vermelding van redenen af te breken of te beëindigen. Dit is in het bijzonder van toepassing indien de verloting niet conform plan kan verlopen, zoals in het geval van een computervirus, fouten in de soft- of hardware en/of om andere technische of rechtsgeldige redenen hetgeen ook van toepassing is bij manipulatie of pogingen tot manipulatie welke de administratie, de veiligheid, de integriteit en/of op andere wijze van invloed zijn op een regelmatige en goede verloop van de prijsvraag.

6 Bescherming van privacy en gegevens

(1) Om aan een online winactie deel te kunnen nemen is registratie noodzakelijk. Finleys verzamelt alle geregistreerde gegevens en slaat die op en gebruikt deze gegevens:

 • - om met u in contact te kunnen komen in geval dat u prijswinnaar bent.
  - om deze aan de samenwerkingspartners van deze prijsvraag te kunnen doorgeven ten behoeve van een ordelijke afwikkeling indien u prijswinnaar bent. Door de deelnemersvoorwaarden te accepteren gaat u hiermee akkoord.
  - ten behoeve van marktonderzoek. 
  - Om na de win-actie promotie en marketingdoeleinden naar de deelnemers te sturen.

(2) Deelnemers kunnen de afgegeven toestemming om hun gegevens te gebruiken ten allen tijde herroepen via info@finleys.nl en zich zo terugtrekken van deelname. Daarnaast hebben ze met betrekking tot de afgegeven gegevens het recht op toegang en rectificatie.

7 Aansprakelijkheid

(1) Finleys is met het uitrijken van de prijs vrij van alle verplichtingen, in zoverre hiervoor niet een eerdere datum voor gegeven is.

(2) Voor schade en/of gebreken aan de door de samenwerkingspartners geleverde prijzen is Finleys niet aansprakelijk.

(3) Finleys is niet aansprakelijk voor de insolventie van een partner en de gevolgen hiervan voor de prijsvraag.

8 Publicatie van persoonlijke informatie en beeldmateriaal

Finleys mag berichten, foto’s, of andere toegestuurde informatie gebruiken op de Finleys Social media. Indien er sprake is van publicatie wordt dit anoniem gedaan om mogelijke ongemakken te voorkomen.

9 Prijzen en troostprijzen

(1) Finleys reikt naast de aangekondigde prijs ook een troostprijs uit aan alle deelnemers die voor het eerst deelnemen aan een t-shirt weggeef-actie bij Finleys. Door deelname stemt de deelnemer in dat Finleys de hem of haar via een chatbericht op de hoogte stelt van de gewonnen troostprijs.

(2) Finleys behoudt het recht om ten alle tijden zelf te beslissen wat de troostprijs inhoud.